Poniżej prezentujemy informację od zadowolonych klijetów w postaci refeencji udzielonych dla naszej firmy za wykonania prac remontowych, budowlanych, wymiany stolarki okienej

Grzegorz Graczyk:

Firma Abbud Usługi ogólno budowlanae Stolarka Okiena z Siedziną Armii Ludowej 58 51-214 Wrocław była Wykonawcą zadania polegającego na montażu okien i rolet w moim domu na ktowte 20 590,00zł. Inwestycja została zrealizowana we wrześniu 2006 roku. Z powierzonego zadania firma wywiązała się rzetelnie - Grzegorz graczyk Wrocław

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu:

 

Firma Abbud - Usługi ogólnobudowlane - Stolarka Okiena Andrzej Bojdo z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Armii Ludowej 58 dokonala w listopadzie 2012 roku demontarzu okien wraz z kratami oraz wymiany stolarki okiennej i parapetów wewnątrznych w budynku Kuratorium Oświaty w jeleniej Gorze. Prace były prowadzone zgodnie z naszymi oczekiwaniami i sztuką budowlaną. Duże doświadczenie i ogromne zaangażowanie przyczyniły się do terminowego i bezustrkowego przekazania remontowanych pomieszczeń zlecającemu wraz z końcowym rozliczeniem finansowym. Polecamy firmę obecnym i przyszłym inwestorom jako kompetentnego, godnego wykonawce - Kuratorium Ośiwaty we Wrocławiu

Waldemar Sałaga

Firma Abbud usługi Ogólnobudowlane Stolarka Okienna z siedzibą Armii Ludowej 58 51-214 Wrocław była wykonawcą zadania polegającego na wymianie stolarki otworowej w moim domu na kwote 32 200, 00zł. Inwestycja została zrealizowana w kwietniu 2006 roku. Z powierzonego zadania firma wywiązała się należycie i w terminie. - Waldemar Sałaga

Przeczkole nr 109 we Wrocławiu

Firma ABBUD Usługi Ogólnobudowlane Stolarka Okiena z siedzibą Armii Ludowej 58 51-214 Wrocław była wykonawcą zadania polegającego na wymianie okien w naszym przeczkolu na kwote 19 986,00zł . Termin realizacji grudzień 2006 rok. Z powierzonego zadania wywiązała się solidnie i zgodnie z podpisaną umową - Przeczkole nr 106

Szkoła Podstawowa Nr 44 We Wrocławiu

Dyrektor Szkoły podstawowej nr 44, im Jana sobieskeigo we Wrocławiu oświadcza, że firma ABBUD Bojdo - Usługi Ogólnobudowlane - Stolarka Okienna z siedzibą we Wrocławiu ul Armii Ludowej 58b była wykonawcą prac ogólnobudowlanych prowadzonej w naszej palcówce obejmuącytch - malowanie biblioteki szkolnej, montaż rolet i żaluzji, wymiana i mocowanie oświetlenia w sali gimnastycznej (prace na wysokości), -układanie glazury w szatni sportowej. Prace przeprowadzono prawidłowo w terminie i z dużą starannością - Szkoła Podstawowa nr 44 ....

Adresy ostatnich inwestycji budowlanych:

  • Wrocław ul. Puszczykowska 13
  • Długołęka Ptasia 15
  • Wilczyce Sportowa 68
  • Wały 55 (koło Brzegu Dolnego)
  • Ligota Piękna Jaśminowa 14
  • Wrocław Armii Ludowej 58; 59 dach; 61 dach
  • Wrocław Braci Gierymskich 30
  • Sobótka Marii Curie-Skłodowskiej 30
  • Wrocław Kłokoczycka 160A......